Partnerid

Järva Vald 

https://jarvavald.kovtp.ee/mittetulundusuhingud

Koigi Vallavalitsus

On andnud külaseltsile 10 000 krooni iga-aastast tegevustoetust alates 2001.a ja 640 eurot peale rahareformi. Kõikidel seltsidel on lisaks võimalik taotleda ürituste korraldamiseks ja projektide kaasfinantseerimiseks lisatoetust vastavalt valla eelarve võimalustele.

https://koigi.kovtp.ee/et/uldinfo

Kesk-Eesti Käsitööselts

On olnud partner kõikide kangapäevade korraldamisel alates 2003.a. ja käsitööettevõtjad on olnud juhendajad ning koolitajad mitmesugustel õppepäevadel.

Kodukant Järvamaa

On külade katusorganisatsioon. Sõrandu Külaseltsi juhatuse liige on Kodukant Järvamaa juhatuse liige kolmandat perioodi. www.kodukantjarvamaa.planet.ee

Sõrandu Farm OÜ

On kohalik ettevõtja külas. Sõrandu Farm OÜ on aidanud garanteerida Maaelu Edendamise  Sihtasutuse laenu Sõrandu koolimaja renoveerimisel.

Lääne-Eesti Päästekeskus

On lepingupartner vabatahtliku päästeala abikomando loomise ja toetamise valdkonnas.

Lepingu eesmärgiks on kokku leppida koostöö ja rahastamise põhimõtted Ühingu vabatahtlike päästjate (edaspidi nimetatud Vabatahtlik päästekomando) tegevuse korraldamiseks päästetööl.

Liige teistes organisatsioonides:

Järvamaa Naiste Ümarlaud asutajaliige

Eesti Kepikõnni Liit liige
    www.kepikond.ee
    http://www.kepikond.ee/section=291

Leader tegevusgrupp Järva Arengu Partnerid (JAP) asutajaliige
www.jap.org.ee

Järvamaa turismiklastri asutajaliige

Kodukant Järvamaa MTÜ liige

http://www.kodukantjarvamaa.planet.ee/?c=avaleht&l=et

sorandu.org kalender 

Täna on Reede, 24.05.2024 10:01:30

< Mai 2024 >
Ndl E T K N R L P
1/18 29 30 1 2 3 4 5
2/19 6 7 8 9 10 11 12
3/20 13 14 15 16 17 18 19
4/21 20 21 22 23 24 25 26
5/22 27 28 29 30 31 1 2
  • Riigipüha
  • Riiklik tähtapäev
  • Rahvalik tähtpäev
  • Külaseltsi sündmus

Galeriid

Küla

12 korteriga maja- Teeveere

Küla

Siksakmaja - Sigapusma

Küla

8 korteriga maja lammutatakse 2011

Inimesed

Linda Rohtmets -90 (pildistanud Tarmo Mikussaar)

Vanad pildid

Vallapäevad 2002 3

Vanad pildid

Vallapäevad 2002

Vanad pildid

Vallapäevad Sõrandus 2002

Vanad pildid

Koolimaja- külamaja enne remonti 2004

Abikomando

Päästjate koolitus 26.03 2011

Abikomando

Päästjate koolitus 26.03 2011

Abikomando

Päästjate koolitus 26.03 2011

Abikomando

Päästjate koolitus 26.03 2011

Abikomando

Päästjate koolitus 26.03 2011

Abikomando

Päästjate koolitus 26.03 2011

Abikomando

Päästjate koolitus 26.03 2011

Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp

Kultuuriministeeriumi programm "TEATER MAALE"

Kohaliku Omaalgatuse Programm

Kultuuriministeerium

Teeme ära!  Minu EestiTeeme ära!  Minu Eesti EAA Grants, Norway Grants logo Euroopa Liit maaelu arenguks

 
- admin - dream design / AXIS MUTLIMEDIA 2009