Projektid

2023

Peredega liikuma

Külaelanike aktiveerimine liikumissündmuste ja ühisürituste kaudu.

Projekti tulemusena tekib külaseltsile uus eestvedajate meeskond, kes on omavahel tuttavad ja saanud üksteist kogeda ühiste tegemiste käigus. Sõrandu Külaseltsi arengukava on aegunud. Kooskäimiste raames viiakse läbi arutelud uue arengukava koostamiseks.

Toimunud on 2 matkapäeva, 2 raamatulaata ja 2 perepäeva, valmib Sõrandu Külaseltsi arengukva aastateks 2023-2030

Projektist saime toetust kahe perepäeva läbiviimiseks ja arengukava koostamiseks.

Toetab Kohaliku Omaalgatuse Programm ja Järva vald

2022

Sõrandu Külaselts koos Källomäe taluga viib läbi õppeprogrammi-         

AITA ENNAST LOODUSE ABIGA.

Vabatahtlik projektijuht on Jana Olesk

 

Meie, eestlased, oleme ikka olnud selline "metsa poole"rahvas ning saanud läbi aegade loodusest ja taimedelt tuge ning lohutust.
Kuna meie ümber on veel nii palju unikaalset loodust ning meie sees esivanematelt päritud tarkust, siis on just nüüd, sellel keerulisel ajal, kõige õigem aeg saada kokku, õppida ja õpetada. Seepärast sai loodud viiest moodulist koosnev õppeprogramm, mis aitab osalejatel paremini orienteeruda põnevas taimemaailmas ning annab oskusi taimed enda hüvanguks tööle panna.

Koolitus saab toimuma nii toas kui õues ning sisaldab nii teooriat kui ka praktikat. Lisaks mõnusat suhtlemist ja teepause koos loodusest pakatavate suupistetega.

Koolitusel osalejate arv on piiratud, nii et kiirelt registreerudes tagad endale kindlalt koha.

MOODUL 1 - 21.05  KEVAD SÜDAMES  ON TOIMUNUD
*tutvumine
*loodusravi ajalugu, võimalikud kasutusalad
*taimede korjamine, kuivatamine, säilitamine
*taimedroogid ja nende äratundmine
*tinktuurid ja nende valmistamine
*taimesiirupid

MOODUL 2 -18.06  JAANIPÄEVA OOTUSES
*taimed rituaalides
*taimehoidised ja nende valmistamine
*praktiline taimede tundmine ja nendega oma sideme loomine
*oma väetinktuuri valmistamine

MOODUL 3 - 23.07  SÜDASUVINE
*külmetushaigused ja nende looduslikud tervendusviisid
*taimsed hüdrolaadid ehk lilleveed, nende kasutamine ja praktiline valmistamine
*suvised taimed

MOODUL 4 - 27.08  KÜPSEMISE AEG
*õlitõmmised ja nende valmistamine
*liigesehädad ja nende looduslikud leevendusviisid
*tõrv rahvaravis
*kaaniravi tutvustus

MOODUL 5 - 24.09  SÜGISOOTUS
*salvid ja nende keetmine
*taimeveinid ja muud napsud
*aias kasvavad ravimtaimed
*kursuse lõpetamine ja oma kodutöö tutvustamine

KOOLITUSE VIIB LÄBI Källomäe talu perenaine Jana Olesk.
Olen õppinud Põlistarkuste- ja rahvaravi koolis praktilist taimeravi, osalenud lisaks erinevatel taimekoolitustel ning õppinud salvikeetmist Karepa ravimtaimeaia perenaise, Katrin Luke käe all. Pakun alates 2008. aastast massaaziteenust ning hetkel õpin Krautmani terviseakadeemias kaaniravi. Lisaks olen Källomäel elatud 7 aasta jooksul praktiseerinud taimedega ning jaganud oma õpitut nii mõneski töötoas.

Päeva alustame 10.00 ja lõpetame umbes 17.00.

 

KUI SA ELAD VÕI TÖÖTAD JÄRVA VALLAS- Sinul on võimalik saada maksesoodustust, toetajaks on Järva vald.

Täpsemalt annan infot meili teel jana.olesk@gmail.com või mob. 5549899

Võimalik tasuda ka kuupõhiselt ehk siis moodulipõhiselt. Küsi ja leiame parima sobiliku variandi. Moodulipõhiselt makstes on tasu 60 eurot.

Registreeru koolitusele või küsi lisa kirjutades meilile jana.olesk@gmail.com või saada sõnum Källomäe talu FB lehele

Õppeprogramm- AITA ENNAST LOODUSE ABIGA. ¦ Facebook

2018

18.08 2018 Sõrandu külapäev

ja vabatahtliku päästekomando peegeldus avalikkusele.

2015

Sõrandu vabatahtliku päästekomando varustus

Sõrandu Külaseltsi juures tegutsev Sõrandu vabatahtlik päästekomando sai siseturvalisuse vabatahtlikele organisatsioonidele riigieelarvest toetuse andmise programmi raames Järva maavanema 8. oktoobri 2015. a korraldusega nr 1-1/15/364 toetust 1000 eurot projekti „Sõrandu vabatahtliku päästekomando varustus“ elluviimiseks.

Soetatakse 2 komplekti vabatahtlike päästjate turvavarusrtust ( kindad, kiivrid, kiivrilambid ja saapad)kogumaksumusega 1485 eurot, omaosalus 485 eurot kaetakse päästevalve lepinguga teenitud omavahenditest.

Reageerimisvõimekuse tõstmine Sõrandu vabatahtlikus päästekomandos.

Sõrandu Külaseltsi juures tegutsev Sõrandu vabatahtlik päästekomando sai siseturvalisuse vabatahtlikele organisatsioonidele riigieelarvest toetuse andmise programmi raames Järva maavanema 25. novembri 2014. a korraldusega nr 1-1/2014/546 projekti  lepingu „Reageerimisvõimekuse tõstmine Sõrandu vabatahtlikus päästekomandos“, elluviimiseks.

Projekti raames paigaldati Sõrandu päästekomando kaupluse hoonele kaks automaattõstukiga ust, projekti kogumaksumus koos käibemaksuga oli 3863.28 EUR, sellest tuli komando omaosalusena tasuda 1363,28  EUR ja lepinguline toetus oli 2500 EUR

Täname ka tublisid vabatahtlikke, kes oma panusena tegid lisaks päästevalvele veel ka vabatahtlikult ehitustöid.

2014

“450 aastat Sõrandu küla esmamainimisest – peresummer Sõrandus“

Siseministeeriumi ja KÜSK-i Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoorust toetati Sõrandu Külaseltsi projekti “450 aastat Sõrandu küla esmamainimisest – peresummer Sõrandus“

 

Tahame küla, ajaloolist tausta ja tegemisi tutvustada väljapoole ning liita külas elavaid peresid ühistegemiste kaudu, milleks kavandame 3 talgupäeva ja 21.06 perede suvesummeri Sõrandus.

450 aastat küla esmamainimisest on väärikas sündmus, et seda tähistada kokkusaamisega, kaasates endised ja praegused külaealnikud ning teised huvilised.

Et küla parem välja näeks, tahame sel aastal korraldada 3 talgupäeva. Korrusmajade juurde on juba vanast (10 aastat) ajast alles jäänud metallist prügikast ja külaelanikud, kes kolivad ära, panevad oma ülejäägid selle taha, sinna on kogunenud aastatega juba „väike mägi“. Tahame likvideerida sellise olukorra ja viia prügilasse kaks konteineritäit kaua aega silma riivanud prügi.

Küla esmamaminimise 450.a. tähtsündmuse jäädvustamiseks paigaldame külamaja seinale vastava mälestustahvli.

Perede suvesummerile tuuakse laste batuut ja muusikaline teenindamine, kontsert Tajo Kadajaselt ja Taavi Petersonilt, renditakse päevaks helitehnika ja õhtune tantsuorkester.

Projekti kogumaksumus on 1981 eurot ja kohaliku omaalgatuse programmi toetus on 1670 eurot.

2013

Külade turvalisus on tähtis!

Projekt on orienteeritud kogukonna suutlikkuse võimestamisele, Sõrandu külaseltsi abikomando võimekuse tõstmisele. Sõrandu abikomando on lepingu alusel päästetöödele esimene valik Koigi vallas. Veel kasutatakse neid tuulega ja tormiga teedele langenud puude ja libedusega teelt kaldunud ohtlike olukordade likvideerimisel teedel.

Projekti käigus soetatakse abikomandole vajalikke vahendeid auto remondiks - remonditööde lihttsustamiseks (tööriista komplekt, akutrell, vasar, press, akulaadija) ja täiendatakse päästetöödeks vajalikku varustust (kirves, mootorsaag, vints veoautole).

Päästeteenusega kaetud piirkond elamiseks aitab kaasa maapiirkonna sotsiaalse ja majandusliku mahajäämuse ning rahvaarvu vähenemise negatiivsete arengute pidurdamisele.

Vahendid auto remondiks :Tööriistakäru 2004EU + tööriistakomplekt,  akutrell, vasar, akulaadija, hüdropress, kogumaksumusega  4554,80 EUR

Vahendid päästeteenuse osutamiseks: Mootorsaag ECHO, autovints ja kirves, kogumaksumusega 1405,00 EUR

Projekti kogumaksumus 5959,80 EUR, millest projekti toetus 5363,82 EUR ja omaosalus 595,98 EUR

Projekti rahastati Järva Arengu Partnerite Leader tegevusgrupi poolt Euroopa Liidu Maaelu Arengukava Leader-meetmest

 „Kultuuripärandi aasta tegusaks!“

Kultuuripärandi aastal paneme suuremat rõhku kultuuripärandi tutvustamisele ja sellega seotud tegevustele.

1) Viiakse läbi Väike-Kareda külapäev, mis toimub iga viie aasta järel. Suur töö tuleb teha külaplatsi ettevalmistamisel.

2) X Sõrandu kangakudumise- ja käsitööpäev on kultuuripärandi hoidmise ja edasikandmise järjepidev sündmus. Osalejate kaasabil moodustub igal aastal omanäoline näitus. Toimuvad lektorite loengud ja õpitakse üksteiselt. Motoks on läbi aastate kujunenud: Tule saa uusi ja jaga oma kogemusi!

3) Sõrandu Külaseltsi arengukava aastateks 2014-2020 koostamine on siht järgmiseks tegutsemisperioodiks.

Projekti muudatus: Väike-Kareda külapäev asendatakse  pärimuskultuuri päevaga Koigi külas

Projekti eelarve kokku 1982,40 EUR, sellest kohaliku omaalgatuse programmi toetus 1502,00 EUR, omaosalus 480,40 EUR

2012

Eesti Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp toetas Sõrandu Külaseltsi kaasabil korraldatud Järvamaa käsitööpäeva korraldamist Koigi mõisas 27.10 2012 mõisa ruumi rendi toetusega 160 EUR.

Järvamamaa Käsitööpäeva kava

 Kajastamine:

Kohaliku omaalgatuse programm

Nõuetekohane elektripaigaldis, turvavalgustus ja piksekaitse Sõrandu külamajale ning läbiviidud külapäev
 
Kogumaksumus 3071 EUR, omaosalus 1473 EUR, toetus 1598 EUR

 Rahvakultuuri Keskus  toetusprogramm "TEATER MAALE"

TEATER KOHVRIS, (FIE Heino Seljamaa) etendus OKASROOSIKE Sõrandu külamajas 19.mail 2012

Kogumaksumus 195 EUR, Koigi Noortekeskuse ja Sõrandu Külaseltsi omaosalus 40 EUR, Rahvakultuuri Keskuse toetus 155 EUR

2011

Logod_projektidele-SEINALE_vertikaalne..doc

LEADER

Projekt viiakse läbi piirkonna külade elanike sotsiaalse suhtluse aktiivsuse suurendamiseks, koostöö tõhustamiseks ja kogukonnatunde tugevdamiseks. Aktiivse seltsieluga küla on tugev ja jätkusuutlik.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Kogumaksumus 4034,10 eurot, Leader toetus 3630,63 eurot

Projekti raames tähtsustatakse teabe- ja teemapäevadena turvalisust. Projekti raames tutvustatakse valla kodanikele külades päästeala abikomandot, komando päästealast tegevust ning viiakse läbi turvalisuse õppepäevi. Igasugune päästealane informeerimine jne. tegevus kuulub tervisedendusse, ennetustegevusena.

Turvatuur_kalender_2011.doc

Päästealane tegevus Koigi vallas jätkub moodustatud päästeala abikomando eestvedamisel. Abikomando moodustati 2010. aastal jaanuaris ja hakkas tegutsema Sõrandu Külaseltsi juures.

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse.

MAK külameede 3.2: Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus

SÕRANDU koolimaja (KÜLAMAJA)  mänguväljak kogumaksumusega 121200 EEK , millest toetus on 109 000 EEK

2009 -2010

MAK külameede 3.2

2009 a. alguses esitatud rahataotlus PRIA-le on saanud positiivse vastuse, Sõrandu koolimaja siseviimstlustöid ja mööbli ostu projekti kogumaksumus oli 624 259 krooni, toetus EL 561 726 krooni

LEADER

"Koostöö teeb tugevaks"

Koigi valla kolme sektori koostöökoolitused ja 2 õppereisi, üks nendest Lõuna-Eestisse ja teine Rootsi, kogumaksumus 138 682 EEK, Leader rahastus 111 682 EEK

 logod_Kuulutus1_loplilk.doc

 Sõrandu Külaselts loobus projekti elluviimisest seoses rahaliuste vahendite puudumise tõttu eelfinantseerimiseks.

Raamatu "Koigi valla külad läbi sajandite" trükkimine

Raamatu trükkimine, projektijuhtimine, raamatu esitlus Koigi mõisas. Kogumaksumus 108 004 EEK, Leader toetus 97 203 EEK

"Koigi valla külad läbi sajandite"

Koigi valla külade teabe ja ajaloomaterjali kogumine, raamatu maketi koostamine, kogumaksumus 132 690 EEK, Leader rahastus 117590 EEK, projekti teostab Maaris Aas ja Alderston Grupp OÜ

Projekti viis ellu vähendatud mahus AS Kuma, projektijuht Tiina Lippant

Sõrandu Külaselts tänab kõiki kaastöölisi.

sorandu_k..JT.pdf

Hea lugeja!

 

Volikogu esimehe ja vallavanema eessõna Koigi_valla_kulad_labi_sajandite._Sissejuhatus.pdf Juhani Ergma luuletus Ajalooline_taust_1.pdf logod_koosolek _25.11 2009

"Turismisihtkohad lihtsalt kättesaadavaks"

Tänavate ja majade sildid, 5 kaardiga infotahvlit, 8 teeviita ja Sõrandu koolimaja (külamaja) parkla ehitus, kogumaksumus 257 564 EEK-i, Leader rahastus 205 640 EEK

2001-2008

Valisrahad_kokku_2001-2008.xls

 

sorandu.org kalender 

Täna on Pähapäev, 21.07.2024 01:05:46

< Juuli 2024 >
Ndl E T K N R L P
1/27 1 2 3 4 5 6 7
2/28 8 9 10 11 12 13 14
3/29 15 16 17 18 19 20 21
4/30 22 23 24 25 26 27 28
5/31 29 30 31 1 2 3 4
  • Riigipüha
  • Riiklik tähtapäev
  • Rahvalik tähtpäev
  • Külaseltsi sündmus

Galeriid

Küla

12 korteriga maja- Teeveere

Küla

Siksakmaja - Sigapusma

Küla

8 korteriga maja lammutatakse 2011

Inimesed

Linda Rohtmets -90 (pildistanud Tarmo Mikussaar)

Vanad pildid

Vallapäevad 2002 3

Vanad pildid

Vallapäevad 2002

Vanad pildid

Vallapäevad Sõrandus 2002

Vanad pildid

Koolimaja- külamaja enne remonti 2004

Abikomando

Päästjate koolitus 26.03 2011

Abikomando

Päästjate koolitus 26.03 2011

Abikomando

Päästjate koolitus 26.03 2011

Abikomando

Päästjate koolitus 26.03 2011

Abikomando

Päästjate koolitus 26.03 2011

Abikomando

Päästjate koolitus 26.03 2011

Abikomando

Päästjate koolitus 26.03 2011

Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp

Kultuuriministeeriumi programm "TEATER MAALE"

Kohaliku Omaalgatuse Programm

Kultuuriministeerium

Teeme ära!  Minu EestiTeeme ära!  Minu Eesti EAA Grants, Norway Grants logo Euroopa Liit maaelu arenguks

 
- admin - dream design / AXIS MUTLIMEDIA 2009