Tänutahvel

Järva vald   21. veebruar 2023
Järva valla tänukirja sai Kaie Altmets pikaajalise Sõrandu Külaseltsi eestvedamise, traditsiooniliste sündmuste alalhoidmise ja üle kümmekonna aasta Sõrandu Vabatahtlike Päästekomando töö toetamise eest Järva vallas.

Foto on salvestatud Järva valla facebook lehelt

15. 06 2021 tunnustati Sõrandu Vabatahtliku Päästekomando pealikku, Janis Neemsalu päästeteenistuse medaliga.

Kuna vastuvõtul ise osaleda ei saanud, jõudis tunnustus Janiseni 25.01 2022
Tänud tunnustamast Päästeamet!  Palju õnne!


Sõrandu Külaselts 20  

20 aastat asutamisest möödus 05.03 2021 ja tähistasime 17.07 2021

Asutajad
Milvi Randmäe, Ene Pedak, Reet Riives, Kaie Altmets

Esimene vallavanem Jüri Randmäe
Volikogu esimees Tõnu Traks
Järgmine vallvanem Kristjan Kõljalg ja volikogu esimees Elmar Luha

Toetajad:

Päästekomando katuse rahastajad Estonia OÜ

Hea partner kultuurilisel teenindamisel Koigi Kultuuriselts – Ene Puhmaste

Külaseltsi ja päästekomando liikmed, kes kõik on igal ajal abiks
Mariliis Tadr
Janis Neemsalu
Katrin Juus
Raulo Valtna
Kai Uring
Annes Järve
Freeta Mõtsla
Madis Rohtmets
Päästekomando poolne asjaajaja Monika Neemsalu
Raamatupidaja Egle Paio

Eestvedamisel on oluline pere toetus
Läbi aastate pisiremonditöid on aidanud teha, naela seina lüüa, lukke remontinud Sulev Altmets
Külamaja Infotahvli ja teeviida valmistas, õuekempsu korrastas Kalev Altmets

Väga oluline on praeguse, Järva valla toetus, vald annab meile tegevustoetust ja niidab platsid, volikogu esimees Rait Pihelgas ja vallavanem Arto Saar


Sõrandu Külaselts tänab 2018 a. vabatahtlikku,

Kalev Altmetsa,

kes meisterdas külamaja tee otsa uue suunaviida ja infotahvli. 

Sõrandu Külaselts on esitanud 2017.a. EV 99. aastapäeval tunnustamiseks

Raulo Valtna

Raulo on Sõrandu vabatahtliku päästekomando meeskonna asendamatu remondimees, kes iga päev nokitseb ja nipitab midagi teha, et päästekomando auto oleks sõiduvalmis ja korras.
Raulol on suurepärased oskused vanadest juppidest kokku ehitada kasutatav tagavaraosa, mis ammu oma aja üle elanud auto juures teha tuleb.


Aarne Aun´a

Aarne on tulihingeline vabatahtliku päästekomando liige ja oli huviline juba enne täisealiseks saamist.
Kohe kui ta sai kätte veoautojuhi kutsetunnistuse, on ta olnud üks komando päästeauto juht igal võimalikul juhul, kui ta on kättesaadav väljasõiduks. Ta on aktiivne osaleja õppustel, kui Päästeamet neid korraldab ning osaleb aktiivselt ka komando enda korraldatavatel õppustel, et olla kiiresti valmis reageerima erinevatele olukordadele.

Kersti Kadarpik´u

kes on olnud Sõrandu külas heaks kontaktisikuks erinevates olukordades probleemide lahendamisel.
Ta on sageli isik ja infoallikas, kellele saan helistada, kui külas on mingi probleem mis vajab kohest infot või kui kellelgi on vaja kiiresti midagi edasi öelda.
Samuti on Kersti ise hea märkaja, kui näeb olukordi, mis vajaksid sekkumist ja lahendusi.
Kersti on alati abivalmis, kui on vaja kellegi abi osutada või oukorda selgitada.

Sõrandu Külaselts on esitanud 2016.a.

EV 98. aastapäeva ja Koigi valla 24. aastapäeva aktusel tunnustamiseks

Monika Neemsalu

kes on päästekomando liige olnud selle asutamisest ning on 5 a jooksul tuginud ja eest vedanud komando asjaasjamist.

Sõrandu Külaselts on esitanud 2015. aastal

EV 97. aastapäeva ja Koigi valla 23. aastapäeva aktusel tunnustamiseks ja tänukirja saajaks

Sõrandu vabatahtliku päästekomando

kel täitus 26.01 2015 komando moodustamisest 5 aastat.

Vabatahtliku päästekomando (esialgselt abikomando) moodustasid 11 meest ja 2 külaseltsi juures tegutsevat naist, kokku 13 liiget.

Tänaseks on mõned neist lahkunud ja komandoga on liitunud uusi liikmeid.

Päästeamet andis vallale kasutada vana päästeauto, mis anti komandole üle. Päästekomando taotles vallalt endale päästeauto hoidmiseks ja edaspidiseks tegutsemiseks Sõrandu kaupluse hoone ja kinnistu. Päästeamet koolitas meeskonda ja sõlmis alates 2011. aastast meeskonnaga päästevalve lepingu. 08. mail 2011 tegi Sõrandu abikomando oma esimese päästealase väljasõidu.

Alates maist 2011 on meeskond olnud järjepidevalt päästevalves arvel 2013. ja 2014. aastal ca 95% ajast.

Projektidega on saadud vahendeid tegutsemiseks ja viimati paigaldati kauplusele uued automaattõstukiga uksed. Päästekomando tellimusel kujundati komandole 2014. aastal uus logo.

Täname komando aktiivsemaid liikmeid: Janis Neemsalu, Raulo Valtna,  Enar Nilp,  Karmo Astula, Taimo Pihlakas,  Toivo Vaikjärv, Aarne Aun, Ants Karpa, Mariliis Seemen, Monika Neemsalu

ja

Mariliis ja Rando Tadr´i (Perekond Tadr)

Mariliis ja Rando Tadr on olnud alates Sõrandu külasse kolimisest alates 2012.a. aktiivsed külaseltsis kaasalööjad ja talgupäevadel osalejad. Neile läheb korda ka küla üldine heakord ja nad oskavad viidata olukordadele, mis võiks silma riivata ja on aktiivse kodaniku tunnus (nad näevad võõraid liikumisi külas jne). Külaseltsi juhatus võib neile anda erinevaid ülesandeid ja nad ei ole kunagi keeldunud, kui perel on selleks aega ja võimalusi. Rando Tadr on võtnud kaasvastutuse ka külamaja valvamises, hoolimata sellest, et ta pole hetkel juhtkonna liige ja Mariliis on olnud alati abivalmis, juhul kui on vaja  majaperenaise rolli täita (rentnikele maja üleandmine ja vastuvõtmine).

Perekond Tadri kõik kolm last (Roland 8 kl, Marliis 7 kl. ja Marliin 1 kl) on samuti igal pool vanematega kaasas, ilmtingimata siis, kui külas on mõnda talgutööd vaja teha. 2014.a oli pere täies koosseisus mitmel päeval osaline talgutel, kus likvideeriti kolhoosiaegset küla prügimäege ja korrastati Sõrandu külamaja kõrvalhoonet. Talgute käigus täideti kaks 30m3 konteinerit ja korrastati prügimäe alune plats. Rando on niitnud omaalgatuslikult väljaspool graafikut külamaja haljasalasid.

Pere ei oota tehtu eest tasu, vaid leiab alati, et see, mis ette võeti, oli vaja ära teha. Marliis on lisaks veel ka aktiivne kodutütar, kui vallas on vaja nende auvalvet.

Selliseid aktiivseid peresid vajab iga küla ja kogukond.

Ei ole võimalik perest kedagi eraldi esile tõsta ega nimetamata jätta.

Sõrandu Külaselts tänab 2013 - 2014 a. projektide omaosaluse katteks annetajaid:

Sõrandu Külaselts tänab 2011-2012 a. projektide omaosaluse katteks annetajaid:

Liis Puhmaste,  Jüri Randmäe,  Maire Sõrmus,  Kaja Kaljuste,  Rael Linusk,  Anne-Mai Jüriso,  Merike Avloi,  Heinar Leedmaa,  Varje Vaikjärv,  Valdis Rikkinen,  Elle Saks,  Meelis Kivi,  Hilja Linke,  Rene Viljat,  Eljo Tõnne,  Kersti Kadarpik,  Mall Lavrikov,  Aivar Leinberg,  Reijo Rimm,  Jaan Jaska,  Tiiu Seera,  Priit Grünthal,  Liis Uusküla,  Laine Magus,  Leiu Korol,  Juta Mikussaar,  Tiina Rohtmets,  Lucie Veikolainen, Sveta Rask,  Anne Mölder,  Airi Gents,  Viive Koitla,  Aili Soolo,  Helle Tammi,  Elvi Koitla,  Enno Soomets,  Indrek Kruusimaa,  Urve Kukk, Toivo Lilium,  Anneli Paas, Valda Tisler, Hannes Alusalu, Valve Koobas, Tiiu Saarist, Evi Sikstus, Lembit Veermaa, Malle Vaikla, Aale Lavrikov, Enn Kuusik, Vilve Hermet, Helmi Üts, Helina Üts, Maimu Kala, Siiri Heinsalu, Enn Andre, Riina Mäesaar, Aado Noor.

logod_Kuulutus_2012.doc

Sõrandu Külaselts tänab kõiki abilisi, kes aitasid kaasa Koigi valla külade raamatu koostamisele ja valmimisele 2012. a.

 

Käesolev raamat ei pretendeeri täielikule ajalookäsitlusele Koigi vallas vaid on kogumik materjalidest ja informatsioonist, mis on õnnestunud kätte saada ja koguda. Igaühe osa selle kokkupanemisel on oluline - vallalehe toimetajal, valla seltside esindajatel ja kõikidel vabatahtlikel kaastöölistel.

Tänan kõiki oma panuse andnud kaastöölisi selle trükise valmimisel: Koigi Vallavalitsus, Ründo Mülts, Riina Kuusik, Ene Pedak, Elle Saks, Elle Laig, Vaike Kotkas, Mare Nurmsalu, Mall Lavrikov, Elle Kallivere, Valdis Rikkinen, Ülle Mülts, Lea Pulline, Sveta Rask, Janno Koplimets, Õnne Põllumets, Lea Traks, Reet Riives, Palmi Nuut, Evi Trillo, Sven Kranich, Ene Puhmaste, Liidia Mäeveer, Evald Alusalu, Leiger Metsalu, Toivo Tammik, Katrin Altmets, Kai (Opivalov) Pruual, Andres Kruusmaa, Egle (Seemen) Paio, Sven Saksakulm, Eleene Sammler, Heljo Mändma, Eevi Tüüna, Anu Ansberg, Ants Leppoja, Andrus Eesmaa, Tarmo Mikussaar, Jaanus Alliksoo, Kristel Larven, Margus Lääts, Kristjan Kõljalg, Tiina Oraste

Käesolev trükis on valminud Sõrandu Külaseltsi eestvedamisel, toetanud on   MTÜ JAP TEGEVUSPIIRKOND

Sõrandu Külaselts tänab kõiki abilisi, kes aitasid kaasa 2012. a. külapäeva ettevalmistamisel ja edukal korraldamisel.

Monika Neemsalu, Janis Neemsalu, Mariliis Seemen, Liis Uusküla, Karmo Astula, Jaak Kalits, Kaire Aasa, Maidu Puhmaste, Elvo Tajakin, Tiina Rohtmets, Fredi Mõtsla, Madis Rohtmets, Sander Riisenberg, Andrus Salumäe, Tõnis Larven, Milvi Rudi, Ermo Juninen

Täname Vello Ehanurme külaseltsile peegli valmistamise ja paigaldamise eest!

Sõrandu Külaselts tänab 2011.a. päästeala abikomandos osalenud vabatahtlikke

Janis Neemsalu -abikomando pealik

Karmo Astula- abikomando pealiku abi ja asendaja

Liikmed:

Raulo Valtna

Enar Nilp

Ermo Juninen

Veiko Tolsting

Karmo Koitla

Jaak Kalits

Kardo Krimm

Peeter Larven

Monika Neemsalu

Mariliis Seemen

 

Sõrandu Külaselts tänab koolimaja 100. aastapäeva ja külapäeva korraldamise abilisi ja läbiviijaid 2010. a.

Lava ja varjualuse paigaldasid Janis Neemsalu, Karmo Astula, Raulo Valtna, Janar Põld ja Ermo Juninen

Kõik muud vajalikud talgu- ja ettevalmistustööd tegid: Monika Neemsalu, Evelin Nõva, Helle Opivalov, Mariliis Seemen, Heldur Pooga, Kaire Aasa, Kerli Aasa, Kaimar Aasa, Riivo Lomp, Kalvi Pärn, Mikk Kööp, Lisete Neemsalu ja Kaie Altmets 

Reet ja Raul Riives annetasid oma metsast lipumasti.

Lipumasti valmistasid ette ja paigaldasid Sulev Altmets, Riivo Lomp, Kalvi Pärn

Lipumasti paigaldamisel ja planeerimisel oli abiks Sõrandu Farm OÜ traktor ja traktorist Meeme Riisenberg.

Käsitöid näituse kokkupanemiseks andsid kasutada Milvi Randmäe, Helle Opivalov, Laida Tuisk ja kasetohutööd oli valmistanud enamuses Aime Lang. Lisaks oli käsitöönäitusel meie hulgast lahkunud Aurelie ehk Lilli Sardise ja Anna Pööra näputöid ning neid esemeid, mis külaseltsis käsitööpäevade raames on näidistena valmistatud.

Kingituseks raamitud pildid valmistas ette Helle Opivalov.

Loteriiks kasutatud esemeid valmistasid ette Sulev ja Kaie Altmets, annetasid esemeid Milvi Randmäe ja Laida Tuisk. Loteriilauas olid abiks Marianne Altmets, Kristel Kiisler ja Isabell Hakk.

Piletimüügi eest tänu Monika Neemsalule ja Mariliis Seemenile.

Päeva sisustamisel tänab külaselts viimast Koigi Algkooli õpetajat Evi Vunderit,  õpetaja Lea Heinastet, Koigi vallavanemat Kristjan Kõljalga, volikogu esimeest Elmar Luha ning kõiki teisi sõnavõtjaid, Koigi Kultuuriseltsi ja selle kollektiive ansambel Jaanilill, ansambel Prill, soliste ja estraadiringi liikmeid, ansambel Mervet, helipuldi poisse ja juhendajat Ene Puhmastet.

Täname Sirtsu pubi, kes pakkus söögi- ja joogipoolist.

Täname kõiki osalejaid.

Täname ansamblit Hellad Velled, kes rahvast tantsitas.

Täname Uuriku peret toetuse eest.

Täname Koigi Vallavalitsust ja Koigi Vallavolikogu ning Kohaliku omaalgatuse programmi rahastamise eest.

 

Täname Vello Ehanurme uue infotahvli paigaldamise eest endise kaupluse seinale.

01. mai 2010 talgupäeva tänutahvel

Mariliis Seemen, Freeta Mõtsla, Liis Uusküla, Kevin Mugamäe, Evelin Nõva, Toivo Lilium, Riivo Lomp, Kaire Aasa, Janis Neemsalu, Mikk Kööp, Lisete Neemsalu, Monika Neemsalu, Egle Seemen, Marje Tolsting, Veiko Tolsting, Marleen Tolsting, Raulo Valtna.

Tänuga Sõrandu Külaseltsi juhatus

ja talgujuht Kaie Altmets

 

2009. a. tänutahvel

Toetajad ja rahastajad

Koigi Vallavolikogu
Koigi Vallavalitsus

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond (EAFRD) (PRIA meede 3.2)
Leader Eesti JAP tegevusgrupp (PRIA meede 4)

Kohaliku Omaalgatuse Programm

Vabaühenduste Fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Tööde teostajad ja kohalikud vabatahtlikud tegijad

Estservice OÜ; Brikks Baltic OÜ ja Janek Ilumets

Sõrandu Farm OÜ ja Laine Magus

Reinix Puit OÜ ja Rein Piirimäe

Viivi Paimets

Milvi Randmäe

Monika ja Janis Neemsalu

Mariliis Seemen

Egle Seemen

Mait Larven

Sulev Altmets

Janar Põld

Karmo Astula

Raulo Valtna

 

Tänuvastuvõtu suupistelauda aitasid külaseltsil katta

Kaie Altmets

Monika Neemsalu

Mariliis Seemen

Egle Seemen

Marje Tolsting

Milvi Randmäe

Veera Kuld

Laine Magus

Eha Kivi

Leiu Korol

Sõrandu Külaseltsi juhatus

2008. a. tänutahvel

Toetajad ja rahastajad:

Koigi Vallavolikogu
Koigi Vallavalitsus

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond (EAFRD) (PRIA meede 3.2)
Maaelu Edendamise Sihtasutus
Krive OÜ

Sõrandu Farm OÜ ja Laine Magus
Jaanus Marrandi, Arvo Sarapuu ja Tiina Oraste

Kultuuriministeerium
Vabaühenduste Fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel
Kohaliku Omaalgatuse Programm,
Järva Maavalitsus ja Eesti Haigekassa

Kesk-Eesti Käsitööselts, Silvia Aarma ja Imbi Karu
Koigi Kultuuriseltsi taidlejad ja Ene Puhmaste
Külaliikumine Kodukant
Kodukant Järvamaa
Haridus- ja Teadusministeerium

Tuhat tänu kõigile Sõrandu Külaseltsi tegijatele:

Rein Piirimäe ja Külli Tambre
Monika ja Janis Neemsalu
Krista Kadarpik
Janar Põld
Kirsli Valtna
Karmo Astula
Marje ja Veiko Tolsting
Arved Koitla
Mariliis Seemen
Annes Järve
Ermo Juuninen
Raulo Valtna
Reet ja Raul Riives
Milvi Randmäe
Laida Tuisk
Helle Opivalov
Ene Pedak
Sulev Altmets
Miralda Härm
Valve Kasela
Ants Markson
Heldur Pooga
Thea Kristal
Viivi Paimets

Sõrandu Külaseltsi juhatus

sorandu.org kalender 

Täna on Kolmapäev, 22.05.2024 12:19:16

< Mai 2024 >
Ndl E T K N R L P
1/18 29 30 1 2 3 4 5
2/19 6 7 8 9 10 11 12
3/20 13 14 15 16 17 18 19
4/21 20 21 22 23 24 25 26
5/22 27 28 29 30 31 1 2
  • Riigipüha
  • Riiklik tähtapäev
  • Rahvalik tähtpäev
  • Külaseltsi sündmus

Galeriid

Küla

12 korteriga maja- Teeveere

Küla

Siksakmaja - Sigapusma

Küla

8 korteriga maja lammutatakse 2011

Inimesed

Linda Rohtmets -90 (pildistanud Tarmo Mikussaar)

Vanad pildid

Vallapäevad 2002 3

Vanad pildid

Vallapäevad 2002

Vanad pildid

Vallapäevad Sõrandus 2002

Vanad pildid

Koolimaja- külamaja enne remonti 2004

Abikomando

Päästjate koolitus 26.03 2011

Abikomando

Päästjate koolitus 26.03 2011

Abikomando

Päästjate koolitus 26.03 2011

Abikomando

Päästjate koolitus 26.03 2011

Abikomando

Päästjate koolitus 26.03 2011

Abikomando

Päästjate koolitus 26.03 2011

Abikomando

Päästjate koolitus 26.03 2011

Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp

Kultuuriministeeriumi programm "TEATER MAALE"

Kohaliku Omaalgatuse Programm

Kultuuriministeerium

Teeme ära!  Minu EestiTeeme ära!  Minu Eesti EAA Grants, Norway Grants logo Euroopa Liit maaelu arenguks

 
- admin - dream design / AXIS MUTLIMEDIA 2009